Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Nowemarkowe.pl obowiązujący od 25.12.2014r. 

§1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego NoweMarkowe.pl dostępnego pod adresem www.nowemarkowe.pl jest

Krzysztof Bednarz

Wiclefstr 7 Berlin 10551

wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Finazamt Mitte / Tiergarten

10179 Berlin  Neue Jakobstr. 6-7 ( niemcy )

Steurrnummer 34/221/51909 numer identyfikacji podatkowej NIP DE 815012570

Informacja dodatkowaFirma NoweMarkowe jest płatnikiem VAT w urzędzie skarbowym:Drugi Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście ul. Jagiellońska 15 / 03-719 Warszawa

Dane do kontaktu:
Tel.  798 741 235 lub 004930 81806171

E-mail biuro@nowemarkowe.pl

 

2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż produktów z zakresu asortymentu kuchennego, oświetlenia i mebli. 

3. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu www.nowemarkowe.pl oraz określa sposób składania zamówień, tryb ich realizacji, prawo odstąpienia od umowy, procedurę reklamacyjną oraz pozostałe obowiązki informacyjne Sklepu względem Klienta zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827).

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem Sklepu, którego akceptacja jest warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży.

5. Sklep www.nowemarkowe.pl jest płatnikiem podatku VAT, a ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Krzysztof Bednarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof Bednarz adres: ul. Wiclefstr 7. 10551 Berlin Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

                                                  §2 Składanie zamówienia

1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej (bez uprzedniej rejestracji) opisany w § 3 pkt 4 Regulaminu, zamówienia mogą być także składane za poprzez założenie Konta Klienta [dalej Konto] lub jak również pocztą elektroniczną na adres: biuro@nowemarkowe.pl oraz telefonicznie pod numerem 798 741 235.

 2. Złożenie zamówienia pociąga za sobą konieczność zapłaty za towar i przesyłkę.

 3. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Polski oraz Niemiec.

 4. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT ( ceny brutto ).

 5. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty

6. Zamówienia złożone za pośrednictwem strony internetowej www.nowemarkowe.pl lub poczty elektronicznej potwierdzane są zwrotną odpowiedzią o wpłynięciu zamówienia wysyłaną Klientowi przez Sklep. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie do Klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

 7. W przypadku zamówień złożonych telefonicznie zamówienia potwierdzane są drogą mailową lub telefoniczną, w zależności od posiadanych danych. Za chwilę zawarcia umowy uważa się potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sklep.

 8. Umowa sprzedaży zawarta jest na czas oznaczony, który stanowi okres realizacji zamówienia.

 9. Zamówienia złożone z opcją płatności "za pobraniem" możliwe są tylko na terytorium Polski.

10. Na życzenie Klienta zamówienie może być zrealizowane przez innego kuriera, jednakże należy to ustalić uprzednio ze Sklepem.

 11. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych
i prawnych.

 12. Prezentowane zdjęcia produktów nie stanowią podstawy do składania reklamacji, gdyż mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktu wynikającego z opisu, ze względu na technikę robienia zdjęć oraz ich charakter poglądowy.

 13. Na każdy sprzedany produkt Sklep wystawia Klientowi paragon lub fakturę VAT według życzenia Klienta.

                           

                           §3 Usługi elektroniczne świadczone przez Sklep

 

1. W Sklepie dostępne są następujące usługi elektroniczne: Rejestracja, Profil Klienta, Zamówienie jednorazowe (bez uprzedniej rejestracji) oraz Newsletter.

2. Klienci mają możliwość zakupu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Profilu Klienta. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezpłatny, dobrowolny i bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sklepem dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie stosowanego oświadczenia do Sklepu drogą elektroniczną lub pisemną. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sklep jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji i utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych logowania: adresu e-mail oraz hasła i powtórzenia hasła oraz danych Klienta: imię i nazwisko/nazwa, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, jako dane obowiązkowe do rejestracji oraz kliknąć przycisk „Zarejestruj konto”. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sklepem.

4. Zamówienie można złożyć także poprzez wypełnienie formularza zamówienia jednorazowego (bez uprzedniej rejestracji). Korzystanie z zamówienia jednorazowego rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego produktu do koszyka w Sklepie, następnie podanie danych: imię i nazwisko/nazwa, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miasto, jako obowiązkowych do realizacji zamówienia, wyborze formy dostawy, płatności i wyborze opcji „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

5. Usługa Zamówienia jednorazowego świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

6. Korzystanie z usługi Newsletter następuje po zaznaczeniu pola „Chcę otrzymywać e-mail Newsletter” przy rejestracji w celu utworzenia konta (profilu Klienta).

7. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Sklepu, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sklepu.

8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Klient: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Klienta oraz osób trzecich. 

 

                           § 4 Sposoby i terminy płatności 

  1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:
    a) przelew lub przekaz pocztowy – wpłata na rachunek bankowy Sklepu
    (podany na stornie SKLEPU) Citi Handlowy nr rachunku: 38 1030 0019 0109 8518 0413 5909. Zamówienie jest przekazywane do realizacji. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.

b) przy odbiorze (za pobraniem) – zapłata gotówką przy odbiorze produktu.

 

c) płatność kartą płatniczą za pomocą sustemu DotPay www.dotpay - poprzez przelew online na konto Sklepu

  

                                                    § 5 Warunki i czas dostawy

 

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

2. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.

3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy produktu poprzez Pocztę Polską oraz przed firmę kurierską DPD. Na życzenie Klienta, po ustaleniach ze Sklepem można ustalić innego przewoźnika zamówionego produktu.

 4. Termin dostawy produktu do Klienta wynosi do 16 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin.

5. W sytuacji gdy okaże się, że w Sklep nie dysponuje towarem w chwili złożenia zamówienia Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta oraz wskaże przewidywany termin realizacji zamówienia.

6. Początek biegu terminu dostawy produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub przekazem pocztowym - od dnia uznania konta rozliczeniowego Sklepu.

 

b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

7. Towar można odebrać także osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu tej formy odbioru. Odbiór towaru jest możliwy w siedzibie Sklepu ( Berlin Wiclefstr 7 )po uprzednim uzgodnieniu. Jeśli przesyłka, nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie, zostaje odsyłana do magazynu, a zamówienie anulowane.

8. Przy zakupach towarów wysyłanych na palecie koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie. Koszt wysyłki obowiązany jest ponieść Klient.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy i zwrot produktu

 

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 13 i 14 niniejszego paragrafu Regulaminu.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

 

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć pisemnie na adres Sklepu: ul. Wiclefstr 7 / 10551 Berlin lub drogą elektroniczną na adres: biuro@nowemarkowe.pl

4. Klient może skorzystać z formularza odstąpienia, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu oraz jest dostarczony Klientowi wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy.

5. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

6. Sklep zobowiązuje się niezwłocznie przesłać Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.

7. W przypadku wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą.

8. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep potwierdził zamówienie przestaje wiązać.

9. Sklep zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, które nie obciążają Klienta.

10. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

11. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

13. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy przez co należy rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do Sklepu.

14. Klient ponosi koszty zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

15. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

16. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia w przypadku dotyczących umów: …………. (do indywidualnego wskazania przez Sklep – komentarz na końcu Regulaminu)

                 

                                                             § 7 Reklamacja produktu

 

1. Podstawą prawną reklamacji jest ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące rękojmi za wadę i gwarancji.

2. Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym produkcie w tej samej chwili.

 3. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową sprzedaży. W szczególności sprzedany produkt jest niezgodny z umową sprzedaży, jeżeli: 

     a)nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony , albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b)nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c)nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy sprzedaży, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d)została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

4. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi.

5. Klient może zgłosić roszczenia wynikające z rękojmi (reklamację) w ciągu 1 roku od zauważenia wady.

6. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep albo Sklep nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres Sklepu:Wiclefstr 7 / 10551 Berlin

( Polska) lub drogą elektroniczną na adres: biuro@nowemarkowe.pl

8. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.

 9. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sklep uznał reklamację za uzasadnioną.

10. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sklep do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie produktu do Sklepu, Klient zostanie poproszony przez Sklep o dostarczenie produktu na koszt Sklepu na adres ul. Wiclefstr 7 / 10551 Berlin . Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie Produktu Sklepu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.  

11. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

 

                                                                § 8 Gwarancje

 

1.Produkty posiadają gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. Większość produktów posiada gwarancję na 12 lub 24 miesiące. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionym przez gwaranta dostępnym w opisie produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

 2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

3. Jeśli zakupiony wyrób jest przeznaczony wyłącznie dla majsterkowiczów oraz do użytku domowego gwarancja nie będzie uwzględniona jeśli zostanie on wykorzystany do prac profesjonalnych lub zarobkowych oraz ciągłej pracy wyrobu mogącej doprowadzić do jego przeciążenia.

 

                         § 9 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

2. Klientowi nie będącemu konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy określone w §5 Regulaminu.

3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sklep ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

4. W razie przesłania produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5. Do Klienta nie będącego konsumentem nie mają zastosowania postanowienia dotyczące rękojmi określone w § 7 Regulaminu.

                                           § 10 Postanowienia końcowe 

  1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.nowemarkowe.pl Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sklepem, a Klientem, który jest konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

  3. Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu www.nowemarkowe.pl w dolnej i górnej części strony.

  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.);ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 roku.

 

                                            WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

……………….. (Miejscowość, data) ……………………………. ……………………………… ……………………………. (Dane konsumenta) Krzysztof Bednarz ul. Reduty Ordona 85 71-800 Szczecin WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Ja_________________________________________(imię i nazwisko, adres konsumenta), niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:* __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________/ umowy o świadczenie następującej usługi* ______________________________________________ __________________________________________________________________________________. Data odbioru przesyłki */zawarcia umowy* ______________________________________________. Numer zamówienia ______________________________________________. _________________________________________ podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel